ارتباط با مجموعه کندوک

ارتباط با کارشناسان فروش

فرم ارتباطی با ما

فروشگاه های حضوری ما

آدرس شعبه دوم (لاهیجان)

استان گیلان - شهر لاهیجان - چهار پادشاهان - ابتدای کاشف غربی - نبش ساختمان مهر - فروشگاه عسل کندوک

آدرس شعبه مرکزی (کیاشهر)

استان گیلان - بندرکیاشهر - میدان شهرداری - جنب تره بار رحمان - فروشگاه عسل کندوک